انتقال آب حوزه ارس به دریاچه ارومیه

اين از مسايلي است که در صورتي که تدبيري براي آن انديشيده نشود، مي‌تواند در درازمدت مشکلاتي را پديد بياورد

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!