بزرگداشت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران و یاد رفیق فواد مصطفی سلطانی در مریوان

در
این روز به دلیل تشدید فضای امنیتی، سه مراسم و گردهمایی متوالی و جداگانه
بر سر مزار رفیق “فواد مصطفی سلطانی” در روستای ئالمانه از سوی جمعی از
دوستداران و فعالین کومه له و حزب کمونیست ایران و شماری از اهالی شهر و
منطقه مریوان به مناسبت سالگرد تاسیس حزب کمونیست ایران و سالروز جانباختن
رفیق فواد برگزار گردید.
>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!