تجمع٧۰۰ مفتخور جهان در تهران

نظام پربرکت هر چی کم داره؛ “همایش بین المللی ” کم نداره، این هم یکی دیگه:

“همایش بین المللی بیداری اسلامی روزهای ٢٦ و ٢٧ شهریور ماه در سالن همایش‌های صدا و سیما با حضور بیش از ٧۰۰ اندیشمند و متفکر داخلی و خارجی برگزار خواهد شد.

مشاور مقام معظم رهبری در امور بین الملل، دکتر علی‌اکبر ولایتی، دبیرکل نخستین همایش بین‌المللی بیداری اسلامی اظهار داشت:

یکی از رویکردهای این همایش بین‌المللی تمرکز بر مشترکات موج بیداری اسلامی در منطقه و مهمترین فاکتورهای آن مردمی بودن، اسلامی بودن و استکبارستیز بودن است.”

به عبارت دیگر؛ پس ازعملیات ناتو در دفاع از مردم لیبی را به حساب “موج بیداری ” گذاشتن، به خرج مردم ایران ٧۰۰ مفتخور از اقصی نقاط جهان در تهران جمع میشوند تا در بین شکم چرانی و ایرانگردی و احتمالاً بهره بردن از صیغه های مخصوص میهمانان نظام پربرکت، مقداری قربون صدقه خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بروند و نوید آن دهند که بزودی جهان تحت ولایت حکیمانۀ او درخواهد آمد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!