خبر را کهنه کردم

 

 

آمد آمد دوست

زد بر هر در و  هر پنجره ام

گفتا آمدم من آمدم , خبری دارم

خزان گشت ,

 زمستان امشب شال و کلاه کرده

گفتمش دوست

خبرت خواندم در سیلی سرمایِ دیروز

قدم  رنجه کردی لطف داری

چو شاعر گفت :« دمت گرم و سرت خوش باد »

اما نشسته در گرمِ خانه

خبر را کهنه کردم

زمستان می آید و بعدش بهاران

پیشِ پای تو دوستانِ مهاجر

کوبیدند بر در و دیوارم نامِ شکوفه ها

 هزاران در هزاران

 

آناهید حجتی

اخوان ثالث این جمله را نوشت : :« دمت گرم و سرت خوش باد »

 

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!