سالروز تاسیس حزب در مقر مرکزی کومه له

وز
جمعه 11 شهریورماه، مصادف با بیست و هشتمین سالگرد تاسیس حزب کمونیست
ایران، مراسمی با حضور تعداد کثیری از اعضای حزب کمونیست ایران، پیشمرگان و
هوداران کومه له و خانواده ها آنان در شهرهای مختلف کردستان عراق و جمعی
از اهالی منطقه در مقر مرکزی کومه له در “زرگویز” سلیمانیه برگزار گردید.
همراه با تصاویر: >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!