برای روشنگری جوانان ما قضاوت با آدمهای با انصاف

        ما برای بی نیاز بودن به غرب و شرق به چه چیز احیتاج داریم ؟ مسلم است که به علوم جدید آزادی فکر تحصیل و رفاه شفاخانه و ورزش نیازمندیم. متاسفانه در کشورهای مسلمان موضوع فرق میکند ما ګیر یک مشت دزد قالتاق افتاده ایم که برایشان جز برده ای بیش نیستیم.  نظیر آقای قذافی که کل مردم کشورش را خاین وموش صحرایی می خواند و برایشان هیچ ارزشی قایل نیست چهل دوسال حکومت کرده و حالا هم میخواهد که خانواده اش مثل یک خانواده سلطنتی باشد.  میلیاردها دلار ثروت ملی را خرج بمب توپ تانک کرده و با همانها ملت خودش را هم کشته است. شیوخ عرب در بهترین قصرها تلا زندګی میکنند و در حمامهای عاج غسل جنابت میفرمایند  آنان با کمک شرکتهای اروپایی و آمریکایی سرمایه ملی مارا به تاراج می برند و مارا در فقر فاقه رها میسازند.  آنان به دست برادران ما اسلحه میدهند تا برادرانی که دیګر اندیش هستند بکشند. میګویند که کمونیست های افغانی بسیار انسانهایی والا و بشر دوست بودند و برای ترقی مردم زحمت کشیدند ولی به دست برادران دیګر ما تفنګ دادند و آنان را شست شوی مغزی کردند تا برادر کشی کنند. متاسفانه این تعصب های کور و جهل و تنفرها را در ما نهادینه کردند که تنها خود را که متاثر از یک مکتب و روش هستیم محق میدانیم و دیګران را خطا کار و حتی به آنان اجازه دفاع و ګفتګو هم نمی دهیم میخواهیم خونشان را بریزیم چون دګر اندایش هستند. ثروتمندان ما که جوانان مارا آدمکهای خودمیکنند و آنان را به تعصبهای غیر علمی آلوده میکنند خودشان همه نوع کثافتکاری میکنند ولی جوانان را بر ضد سایر جوانان تحریک میکنند.  فرزندان ثروتمندان کشورهای اسلامی در بهترین پوهنتونهای دنیا تحصیل میکنند و از همه مواهب دنیا استفاده می نمایند آنوقت جوانان طبقه فقیر و متوسط ما در جستجوی آب نان هستند و به خود ارضایی و خود سوزی و خود کشی روی

میآورند. مګر دین اسلام از دین مسحیت جوان تر و مدرن تر نیست  چرا بایست دختران و پدران را در مسجد ها از هم جدا کرد؟  تا آنجا که من شینده ام مادران اروپایی به دختران و پسران خود سفارش میکنند که تا دختری یا مردی را دوست نداشتی با او همبستر نشو.  و مادران باشرف مسلمان به فرزندان خود میګویند اګر عروسی در کنارت باشد هرګز جز به چشم پاک خواهری به او نظری نیانداز

              حالا برخی از کسانی که جز خور خواب شهوت چیزی نمی فهمند اصرار دارند که بایست زنان را در کیسه کرد که آنان تحریک جنسی نشود  آیا در بین حیوانان هم چنین است؟  دخترهای ما زنان ما بایست از ورزش آزادی  تفریحهای  سالم برکنار باشند زیرا آقایان حشری میشوند؟  کسی در این ور دنیا شنا میکند و کسی دیګری در آن ور دنیا دین خود را در معرض خطر می بیند و میخواهد آدمکشی کند.   من مجبور شدم که به آمریکا بر وم و ترجیح میدادم که در کشور خودم بلخ زیبا کار کنم  ولی نشد  اینجا آمدم مدرسه ای شبانه روزی باز کردم که بخدمت جوانان در آیم  در مرزعه مدرسه من جوانان میتوانستند که خوراکهای بهداشتی طبیعی  کشاورزی کنند و از خوردن غذاهای فاسد و مملو از هورمونهای چاق کنند و سرتان زا در امان باشند  حال عوض کمک  به من حسادت میکنند؟     برای ساختن کشورهای پیشرو و بهتر بایست اول اخلاق اجتماعی بالا رود و اعتماد و دوستی جایش را به فساد و بدبینی بدهد.  کسانی که حتی اینطور فکر می کنند که برادر به خواهر هم تجاوز میکند اګر آزاد باشند اشتباه میکنند. زنان و مردان ما هم بایست مثل کشورهای پیشرفته با اخلاق اجتماعی بزرګ شوند و بهم خیانت نکنند.  محدود کردن بیش از حد دختران آنان را بصورت عروسک در میآورد و بیکاره هستند و اګر شوهر و یا پدری نتواند مخارج آنان را بدهد در اجتماع سقوط خواهند کرد ولی زنان ودختران تحصیکرده براحتی میتوانند ګلیم خود را از آب بیرون بکشند وحتی از شوهر شان از بین برود میتوانند از فرزندان خود نګهداری کنند.  حالا آقای خون ریز اګر مرد میدانی برو با فساد جهل ظلم و ستم جهاد کن   اګر میتوانی بچه بازها را بکش دزدان میلیادری بکش نه یک معلم زحمت کش را که سالها تدریس کرده ولی آهی در بساط ندارد. سیستم غارتګر در غرب به مردم وام میدهد و آنان را برده بانکها میسازد.  بجای فکر کشت کشتار به تحصیل علم قیام کن  و دردهای مردم را بفهم  نه اینکه دایم از شهوت مغزت را پر کنی؟  این را بدان که در غرب این زنان هستند که حاکمان واقعی می باشند و این آنان هستند که بر مردان حکومت میکنند؟  البته اینهم افراط تفریط است باید زن مرد با هم دوست و یکرنګ و مهربان نسبت بهم باشند.  امیدوارم که توضیحات من خشم شمارا فرو کش کند فکر نکنید که چون زنان و دختران درغرب آزاد هستند همه آنان وسیله دفع شهوت مردان هستند. اینجا هر مردی به زنی تجاوز کند مجازاتی سنګین دارد  دوست ګرام خانه قاضی ګردو بسیار است ولی شمارش دارد متاسفانه اسلامی که قبلا دین اخلاق وپاکی معرفی شده بود اکنون دین جهل ظلمت و تروریستی معرفی میشود  من آنچه شرط بلاغ هست با تو میګویم  تو خواه از سخنم پند ګیر خواه ملال .  تمامی فحش ها و زشتی هایی که میکنی بخودت برمیګردد.  نام من هم آن نیست که می بینی  ؟   

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!