تازه ترین اشعار در وصف دریاچه ارومیه

 

 

رودها گریه کنید تا دریاچه ارومیه نگرید
گریه کنید تا اشکتان سیلاب شود
گریه کنید تا دریاچه ارومیه خشک نشود
دریاچه ارومیه زنده خواهد ماند او تنها نیست
ما هستیم تا او زنده بماند
با اشک چشمانمان او را سیراب و پر خواهیم کرد: بایندیر
http://qaraca.blogspot.com/2011/09/blog-post.html

ای شیخ که خون خوردی و قرآن خواندی
از بام ِ وطن سیل بلا باراندی
دریای خزر به روس بخشیدی لیک
دریاچۀ اورمیه را خشکاندی : محمد جلالی چیمه (م. سحر)
http://www.asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=16918

دریاچه‌ای غمین که ارومیّه نامِ اوست
بس شِکوه از زمین و زمان در پیامِ اوست

نالان زِ روزگار و زِ ابنای روزگار
باشد چنان که لعن و هجا در کلامِ اوست

گوید که روزگار به من بس جفا نمود
وین نی عجب که جور و تعدّی مرامِ اوست

لیکن سزد که لعنت و نفرین کنم نثار
بر آن کسی که تیغِ من اندر نیامِ اوست

آن کو نگاهبانِ من و حافظِ من است
آن منبعی که قرعه‌ی دولت به نامِ اوست

مجلس رهِ مسامحه پیمود و همچنان
دولت که سرخْ باده‌ی غفلت به جام اوست

وینک منم که فاجعه سازد فنای من
سخت آن‌چنان که جمله فجایع غلامِ اوست

آری حیاتِ خلقِ ارومیّه در جهان
وابسته‌ی حیات و رهینِ دوامِ اوست

از من به عزم و همّت هر آذری درود
آن کو هماره توسنِ اقبال رام اوست

شاید که از حمیّتِ آنان شود پدید
انگیزه‌ای که راه‌گشای قوام اوست

باید شوند بهر ارومیّه چاره‌ساز
آن چاره‌ای که درخور قدر و مقام اوست : ادیب برومند
http://asre-nou.net/php/view_print_version.php?objnr=16944

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!