عقب نشینی اتمی ایران از طرف 1+5 رد شد!

با توجه به شرایط‌مان در تولید مجتمع‌های سوخت تا
3 سال آینده می‌توانیم مجتمع‌های سوخت در نوع سوخت رآکتور
بوشهر را تولید کنیم.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!