لشکر آقازادگان در فرنگ

مهدی، فرزند هاشمی رفسنجانی بهرمانی، تنها فرزند یک مسئول کشوری نیست که در انگلیس تحصیل می‌کند بلکه بنا به گفته نمایندگان مجلس ٤۰۰ آقازاده دیگر در این کشور مشغول به تحصیل هستند.

با این حال با توجه به این که میزان ٤۰۰ نفر مربوط به تحصیل در کشور انگلستان است و باقی کشورهای غربی در نظر گرفته نشده‌است؛ پرسش‌هایی اساسی در افکار عمومی جاری است؛ فرزندان مسئولین ایرانی از چه طریقی برای ادامه تحصیل به غرب می‌روند؟ نفوذ و قدرت سیاسی در این مسئله چه نقشی دارد؟ چرا اینان تمایل شدید به تحصیل در خارج از ایران را دارند؟ و … ”

به عبارت دیگر؛ محیط خفقان آور مراکز تحصیل تحمیل شده به فرزندان ایرانزمین توسط پدران اسلامیست این آقازادگان، بدرد آنان نمیخورد و از ما بهتران با پول ایرانیان در بند به فرنگ میروند که هم “درس ” بخوانند و هم استخوان سبک کنند و هم برای بقای نظام پربرکت زد و بند و خرید و لابیگری.

قربون برم خدا رو، یک بوم و دو هوا رو!

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!