اسلام علمی همراه با اخلاق و فضیلت یا اسلام کشتاری و دروغ و فساد آلوده شده برای تخریب آن

اسلام علمی همراه با اخلاق و فضیلت یا اسلام کشتاری و دروغ و فساد آلوده شده  برای تخریب آن  هنګامی که شاګرد لیسه بودم معلم فقه اسلامی میګفت که کفن فروشی شغلی مکروه است  از وی پرسیدم چرا  ګفت چون شاید صاحب آن برای کسب بیشتر آرزوی آنرا داشته باشد که مردم بمیرند تا او کفن های بیشتری بفروشد؟  اګر با این دید اسلام جلو برویم فروش یا تهیه سلاحهای کشتار جمعی هم بایست حرام باشد زیرا کسانی که آنرا تهیه میکنند برای کشتار مردم از آن سو استفاده خواهند کرد. قیمت یک بمب یک میلیون دالر است خوب اګر جنګی نباشد کی میآید و بمب یک میلیون دالر میخرد؟   کشورهای کنونی اسلامی کشورهایی طبیعی نیستند بلکه ساختار آن استعماری است  آنان امپراتور عثمانی را تکه تکه کردند و سرزمین ما را هم پاره پاره نمودند  برادران کرد در چند کشور سیاسی زندګی میکنند و بلوچ ها و دیګران هم همین طور  بعد هم بین همه ما اختلافهای پوچ انداختند و مذهب های ګوناګون را پی ریزی کردند  تا هرکس ساز خودش را بزند  وتفرقه باشد و اتحادی برای پیشرفت کشورهای مسلمان نباشد. 

 ما مجبوریم که برای دریافت علم و دانش به دریوزګی غرب و شرق برویم  و آنان سیستم خانوادګی ما را هم از بین برده اند.  مادی ګرایی بیش از حد حرص طمع دزدی فساد  رشوه خواری تمامیت طلبی را بر ما حاکم کرده اند در صورتیکه ما در ګذشته نه  چندان دور دارای اخلاق مهمان دوستی ګذشت فداکاری و عطوفت بودیم.  درکشورهای ما ثروتمندان بخصوص با ثروتهای کلان غیر مشروع یاحتی مشروع بجای ساختن پوهنتون  برای بی نیازی علمی  و فنی  ساختن بیمارستان  برای درد مندان و ساختن مسکن و ایجاد کار و تحصیل برای مردم  و امکان ازدواج برای جوانان که مریض روحی و روانی نشوند و با خود ارضایی عقب افتاده نګردند و دارای عقده های بیشماری نشوند ثروتهای خود را صرف عیاشی ساخت قصرهای تلا و حمامهای عاج برای غسل جنابت شان  میکنند فرزندان آنان هم دراروپا و آمریکا به خوش ګذرانی و دست درازی به دختران آزاد آنجا با صرف پولهای باد آورده پدرانشان مشغول هستند و نام جوانان معمولی کشورهای ما را سیاه میکنند.  بما اتاق اجاره نمیدادند زیرا از خارجی های شرق بیزار شده بودند ولی ثروتمندان شرق بچه هایشان بهتری خانه ها را میخریدند و با دختران آزاد آنجا بیرحمانه عشق بازی و شهوت رانی میکردند و تاوان آنرا ما بایست پس میدادیم.   من که اول به آلمان رفته بودم با دیدن محیط آزاد دیګری فکر میکردم که همه اینان بدکاره هستند و بی اخلاق ولی بعدا به مرور زمان بمن ګفتند که این شما ها هستید که از آزادیهای ما سو استفاده میکنید  مردان ما و پسران ما اګر با دختری یا زنی دوست شوند برای تنها ارضای جنسی و بعد فرار نیست بلکه با او میخواهند بعد ها ازدواج کنند. همان طور که قبلا نوشتم معیارها در دنیا فرق دارد مثلا در هند خانواده دختر به خواستګاری داماد میرود و هرچه دارند به داماد میدهند حتی شنیده ام که خودشان فقیر میشوند تا دامادشان ثروتمند شود. 

 هنګامیکه در تانزانیا معلم بودم دخترانی از شاګردان من آبستن بودند آنان با خانواده خود زندګی میکردند و حتی پدر از دختر نمی پرسید که پدر کودکی که در شکم داری کیست.  درصورتیکه در کشورهای ما پدر ممکن است حتی دختر را برای غیرت بکشد؟   اګر در کشورهای اسلام لااقل مثل کشورهای دیګر عدالت برقرار شود و آزادی به مردم داده شود شاید این فتنه ها دورویی ها از بین برود و اینهمه تظاهر و فساد ریشه کن شود.  جوانان ما با خیال راحت بتوانند تحصیل کنند و بکشورهای خود خدمت نمایند. اخلاق در دوست داشتن و انصاف است و اینکه به حق دیګران هم احترام بګذاریم و خود را علامه دهر و همه دان ندانیم چه بسا که خود ما در راه خطا هستیم ولی خود خواهی و غرور و تعصب هاب کور به ما اجازه نمیدهد  که راه را ببینیم. مثلا کسی مانند قذافی هم کور است و هم کر  نه صدای مردم را می شنود و نه مردمی که مخالف او هستند می بنیند.  این دزدیها و تمامیت خواهی همه مارا به زمین خواهد زد و  فتنه ګران و غارتګران بین المللی را بجان ما خواهد انداخت.  کشورهای اسلامی نفت و سایر منابع طبیعی خود را ارزان میفروشند و با آن سلاحهای ګرانقیمت میخرند و با آن سلاحها بجان مردم مظلوم خود می افتند.  آنان تفرقه  بین مردم می اندازند و نفرت پراکنی میکنند  تا بتوانند با بازاریابی کسانی سلاحهای خود را بفروشند. جنګ میان شیعه و سنی تا بحال میلیونها نفر قربانی داشته است  چرا ؟

 زیرا علمای هر دو مذهب وابسته بودند و مردم را علیه همدیګر تحریک کردند و به کسی اجازه ندادند که مطالعه کند و ببیند که این دو مذهب فرق چندانی باهم ندارند و در بعضی از موارد مهم باهم مشترک هم هستند.  سیستم بین المللی میخواهد که مردم نادان باشند تا بتوانند برنامه های مخرب خود را برای غارت پیاده کنند. جهل زیر بنایی است که غارتګران به آن وابسته هستند مردم بایست نسبت بهم بی تفاوت باشند  تا هرکاری که آنان میکنند با خطر مواجهه نشود.  آنان حتی به مردم طبقه متوسط کشورها خود هم رحم نمی کنند و میخواهند که آنان هم کم سواد و نیمه جاهل باشند.  تعصب های کور را دامن میزنند تا آدمک های خود را داشته باشند که برای منافع آنان بی چون چرا می جنګند؟  اګر مثلا یک زن افغان با یک مرد آمریکایی دست بدهد اینرا پیراهن عثمان میکنند ولی به مشګلات واقعی مردم توجهی ندارند.  میخواهند مردم را به جزییات مشغول کنند تا کلیات را غارت نمایند.   من میګویم جوان بایست خوب درس بخواند نه اینکه در لیسه معلم نداشته باشد چون مغز جوان آماده است و بناید وقت اورا بهدرداد که ګفته اند  العلم فی الصغر  کالنقش فی الحجر  یعنی دانش آموزی در کودکی مثل نقش بر سنګ است که پاک نمی شود. جوانی که مرتب درګیر مسایل جنسی خود ش است و به خود ارضایی مشغول مشګلی است که بایست درمان پزشکی شود.

 البته جوانان ثروتمند شاید این مشګل را نداشته باشند.  پس دانش آموزی طبق ګفته اسلامی هم واجب است  الطلب العلم فریضیه علی کل مسلم و مسلمه  دانش جویی بر هر زن و مرد مسلمان فریضیه است.   قرآن کریم بایست آموزش داده شود آنهم با ترجمه و توضیح  تا جوانان علاوه بر داشتن علوم فیزیکی و طبیعی به علوم انسانی هم وارد باشند  اخلاق هم باید آموزش داده شود و پاکی درستګاری خدمت به خلق در جوانان باید ریشه داشته باشد.  شنیده ام که جوانانی که دوستدار مرام کمونیست ها بودند و مدتها در کشورمان خدمت کردند با کمک اسلحه آمریکایی و برای حفظ  جوانان دیګر را برضد آنان تعلیم دادند و به کشتار هم پرداختند. هر جوانی ممکن است هر چندی مجذوب فرهنګی و ایده ای شود با کشتن وی کارها درست نمی شود.  کشورزیبای ما آزمایشګاه شرکتهای اسلحه سازی شد  و میدان جنګی برای ابر قدرتها با سربازی جوانان مظلوم ما ؟   ما بایست باندازه کافی با کمک سایر کشورهای اسلامی پوهنتون و بیمارستان و کار ومسکن و خوراک داشته باشیم تا مردم ما در عذاب نباشند.  تعصب های کور بایست جایش را به تساهل بردباری ګفتګو بدهد. 

 آیا اسلامی با داشتن جوانانی فهیم و دانشمند  پرکار و دانا و مهربان با اخلاق بهتر است یا با داشتن ګروهی تمامیت خواه متعصب بدون خرد بدون درک علمی مفلوک فقیر ګرسنه رشوه خوار و آدمکش؟  آیا ابن سنیا  مولانا مایه فخر اسلام هستند یا مردم بی خرد  نادان که حتی از خواندن قرآن هم عاجزند؟  تنها مقلد های متعصبی هستند که به دستور ملایی شاید خود فروخته به شرکتهای بمب مواد مخدر و بیمه دستور و راهنمایی میګیرند.  آیا حجاب و عفت باطنی مهم است یا حجاب زوری ظاهری؟ اګر مردی و زنی بطور عمیق به اسلام معتقد باشند و با اخلاق باشند حجاب در آنان تاثیری ندارد.  همه مامیدانیم که برای مردی که نتواند خود را کنترل کند و اخلاق نداشته باشد یک زن در حجاب کامل هم هوس انګیز است و برای مردی با فرهنګ و با اخلاق یک زن لخت هم محرک نیست؟   شما اخلاق را با زور و با کشت کشتار نمی توانید تحمیل کنید اینرا هم بدانید که شرکتهای عظیم سازنده اسلحه و مواد منفجره  مواد مخدر و بیمه عاشق آن هستند که جنګی باشد تا بتوانند بازار داشته باشند آنان آتش نفاق بین مذهب ها مختلف  نژادهای مختلف قومیت های مختلف رامرتب دامن میزنند زیرا این کار و روش آنان برای بازار یابی است .  حتی آنان برنامه ریزی کرده اند که کسانی که از دین ها خشمګین هستند به جنګ با سایر دین داران بروند.   و من بارها این نکته را به کسانی که ظاهرا از دین برګشته اند یاد آوری کرده ام که بازیچه دست این فتنه ګران نشوند.

  متاسفانه اکثر رهبران کنونی دنیای اسلام یا اصلا اعتقادی به اسلام ندارند بلکه تنها متظاهرانی بیش نیستند ویا اصلا به مشګلات مردم آګاهی ندارند  و یا دیوانه های دیکتاتوری هستند که کور کر شده اند. وګرنه کشورهای ما که در روی دریای نفت خوابیده است چرا بایست روی این ثروت عظیم مردم ما حتی ګرسنه باشند؟ این دیګر داستان نیست که شیوخ عرب سرمایه ملی مارا غارت میکنند و صرف عیاشی خود مینمایند و دم از اسلام هم میزنند؟  اسلامی که جهاد بر ضد فقر جهل  را هم تایید کرده است و یا دادن خمس زکوت  و دادن ثروتهای خود به دیګران حتی اګر مشروع هم باشند . میګویند که حضرت علی برای مصارف زندګی خود حتی کارګری هم میکرده است؟  ویا حضرت عمر سهمی بیشتر از سربازان خود از غنایم کشور نداشته است؟  ولی خودتان میدانید که رهبران بودند که نام اسلام هم را یدکی می کشیده اند و ده ها زن داشته اند و اصراف میکردند و غارت می فرمودند و جوانان مردم را اخته میکردند تا از دختران و زنان آنان حفاظت کنند.  همه ما فرزندان آدم و حوا هستیم  و همه با هم قرابت داریم.  حضرت آدم و حوا هم لخت بودند و لباسی نداشتند و به آن وضع عادت کردند بعد هم که بچه دار شدند خواهران و برادران باهم ازدواج کردند  یعنی با هم همبستر شدند زیرا در آن زمانکه محضر ازدواج نبود.  الطلب العلم ولو به سین   اګر دانش حتی اګر در چین است آنجا برو.  درخت تو ګربار دانش بګیرد  به زیر آوری چرخ نبلوفری را.  ای بی خبران کجایید کجایید محبوب در اینجاست بیآیید بیآیید.  و ای اهل عالم همه شما باریک دارید و برګهای یک شاخسار   و ګلبرګهای یک ګلبن   به نظر فساد و ظلم  بیګانګی شهوت تمامیت خواهی بهم ننګرید  که سراپرده وحدت عالم انسانی بلند خواهد شد.  از بی تقوایی و ستم ګریزان باشید که دنیا و آخرت شما را پایمال خواهد کرد.  در اسلام هم صدها مکتب و مذهب فلسفی هست  و بعضی ازآنان بسیار مدرن هستند.  زیرا آنطور که من شنیده ام حضرت علی فرمودند فرزند زمان خود باشید و با زمان پیش بروید ؟ 

 غرب خودش یک غارتګر است حتی مردم خودش را غارت میکند برنامه ریزی کردند تا مردم خانه بخرند و همه پس اندازها رفت برای خرید منزل بعد ناګهان قیمت های مسکن را ۶۰٪ پایین آوردند یعنی تمامی پیش قسطهای مردم از بین رفت و به بانکها بدهکار شدند و عملا عده ای از طبقه متوسط بخاک سیاه نشستند. آنان خواهان از بین بردن طبقه متوسط هستند در تمایم دنیا طرفدار جهل تمامیت خواهی پادوهای خود تفرقه نفرت و نداشتن اتحاد؟ اګر مردم طبقه متوسط و فقیر دنیا متحد شوند پیروز میشوند.

 

 

 نظر من شناساندن دیدګاه های دیګران و معیار های آنان است لطفا مطالب مرا پاک نکنید که کسانی مانند آقای فرید بدانند که تا ما اتحاد نداشته باشیم و تساهل درجا خواهیم زد و محکوم کردن دیګران بدون داشتن اطلاعات کامل صرف عملی خوب نمی باشد. به امید پیروزی علم بر جهلL

· .Rohullah Neda محترم این یک گروه آزاد است و هیچ کسی حق این را ندارد که مطلب کسی دیگری را پاک کند.

آقایي درین این باره لطف نموده کوشش کنید تا مطالبی را در میان بگذارید که اسلامی و با اسلام مطابقت داشته باشد نه اینکه رسم و رواج و عنعنات که شما آنرا جهان سوم، دوم و اول می نامید در اینجا نشر کنید منظورم عنعنات کفار و ملحدین را در میان نگذارید.. تشکرSe

درست فرموديدبرادرعزيز روح الله جان من هم کوشش دارم تا جلو چرندیات آقايي را بگیرم تاجایي که من درک کرده ام ازمطالب بی مفهوم وی همه اش ترغيب مسلمانان به سوي آزادی خارج ازدايره اسلام وترغیب به دين کثیف ولعنتي عيسویت است که من بااولين مطلب اش آوازانتقادرابلند نمودم ولی متسفانه کسي با علم بيشتردرباره اسلام مراهمراهی نکرد صد افسوس خداوندتعالی ميداند که چی قدرپس فطرت هايی گراویده مطالب وی شده اند وبه فکرآزادی خارج ازدایره دين مبين اسلام پرداخته اند نموده اندوالله وعلم هیچ گاهي نميپزیردکه من مرتکب گناهي عظیمی به خاطرپخش فحشادربين مسلمان گردیده ام وبایدازهمه معضرت بخواهم بلمقابل وی خواهان دلايل قرآنی درمقابل این کفرش شده است که من جوابش راباشوال ميدهم که درکجايي قرآن پاک آمده که شناکردن وعشقبازی بادخترت روااست ؟؟؟ تاهمه را تشویق به فحشا نمایی …همه نوشته های آن اگردقت شود ترغیب به دین کثيف عیسویت است وآن راديني میداند اول درقرآن واضحآ آمذه که دين الهي دين مبین اسلام بوده وپيروان ادیان ديگربه جزستم به خويشتن کاری ديگري نميکنند آقایی لطف نموده قرآن رامطالعه نمایدو اگردردسترس نداريد پس آدرس ات رابدهيدتابرايت ازکابل هديه نمايم تا پیروی ازقرآن نموده ودست ازدین کثيف ولعنتی عيسویت برداريدS

در بیشتر کشورهای اسلامی نظیر ترکیه زنان و مردان در کنار دریاها باهم شنا میکنند در کجای قرآن نوشته شده که شنای خانوادګی پدر و دختران و پسرانش معاشقه است ؟ چرا تمامی مغز شما به سکس انباشته شده است ؟ مګر در لبنان و دیګر کشورهای ندیده اید که مردان و زنان باهم شنا میکنند در صورتیکه اسلامی هم هستند. یا در کشورهای آسیانه میانه که سالها تحت نظر روسها اداره میشدند حتی پښتونها هم اینهمه رقص و آواز دارند حرفی که میزنید بایست سندیت داشته باشد کجای قرآن نوشته شده که دین مسیحیت کثیف است ؟ در اروپا و آمریکا زن مرد موقع دیدار هم همدیګر را در آغوش میګیرند در کجای قراڼ نوشته شده که اینان کفار هستند؟ اکثرکشورهای اسلامی مردمشان نظیر اروپا اداره میشوند البته مردم آن کشورها. در همین آمریکا هم چندین هزار افغانی مثل آمریکایی ها زندګی میکنند؟ کجای اسلام نوشته شده دین کثیف و لعنتی اسلام؟ آیه اش را نشان بدهید اګر نمی توانید پس ساکت باشید. مردم آمریکا اسلام را با نام مولانا جلال الدین بلخی دینی پیشرو و علمی و با فضیلت می شناختند حالا آنرا دینی مملو از خشم پرخاشګری و نفرت می شناسند البته سوداګران این را بیشتر دوست دارند زیرا میتوانند اسلحه های خود را بفروشند. شما به هیچ یک از مطالب من توجه نکردید تنها یک موضوع برایتان مهم بود شنا که ورزش است با دخترانم انشاالله راهنمایی بشوید و علمی و دقیق فکر کنید معلومات خود را زیاد کنید کتاب بخوانید فکر نمی کنم که شما حتی قرآن را کامل با معنی آن خوانده باشید وګرنه آنهمه علم و فضیلت و اخلاق و محبت و عقو احترام و بزرګواری را دانسته بودید .

·

Sahameddin Ghiassi متاسفانه زن ستیزی شما تا آنجاست که شنای یک پدر و دختر را در استخر معاشقه می نامید؟ وای برشما که اینطور تهمت میزنید و دوستی محبت را اصلا نمی شناسید شما از محرم بودن هم اطلاعی ندارید؟ و چون نتوانستید آیه ای از قراڼ کریم بیاورید به فحاشی پرداخته اید ولی من میدانم که همه ما بازیچه دست کسانی هستیم که بین ما تفرقه میخواهند؟ متاسفانه شما نه مطالب مرا خواندید و نه در باره آنان فکر کردید

تنها یک عکس را دیدید و آنرا پیراهن عثمان کردید؟S ·

 

Rohullah Neda نظر به آیه ای بالا برای شما به اثبات رساندم که حجاب شرط لازمی برای یک زن مسلمان میباشد و چطور شما این حق را به خود میدهید تا بگویید که من با دخترم شنا میکنم هیچ کدام عیبی ندارد… همان دختر تان که در حوض با شما آببازی میکند آیا حجاب اسلامی را مراعات کرده، آیا دخترتان تن نیمه برهنه که حتی نیمی بیشتر بدنش با حجاب پوشانیده نشده و اگر نیم کمتر آن پوشیده است اما با لباس نازک و چسب که توجه همه را به خود جلب می کند با شما غسل نمیکند در حالیکه آن آیه را اگر درست مطالعه کنید خطاب به زن مومن و مسلمان شده یعنی این که کسی که سرپیچی از این آیه میکند… کفر مطلق هست و هیچ ارتباطی با اسلام ندارد و در صورتیکه خودرا مسلمان خطاب می کند پس از دید اسلام جز یک انسان ملحد و مشرک بیش نیست و حکم دراین باره دُره زدن آنهاست و باید سر بریده شوند.

متاسفانه شما مطلبهای مرا که از نظر دلسوزی می نویسم نمی خوانید اگر شما آیه ای با ذکر شماره از قرآن کریم بیآورید که چنانچه پدری که در اروپا زندگی کرده و مادرش اروپایی است با دختری از همسر چینی اش در آب حوض شنا یا آب بازی کنند مستحق گناه هستند حرف شما درست است آنهم در کشوری مسیحی یا سکولار نه در یک کشور اسلامی ؟ امیدوارم که با خردی که دارید بتوانید جوابی منطقی بدهید3

Sahameddin Ghiassi باز متاسفانه در کشورهای اسلامی افراط و تفریط فراوان است صرف مشروبات الکلی بیش از حد توسط مثلا مسلمانان و یا سو استفاده های از آزادیهای کشورهای دیگر توسط ثروتمندان مسلمان و فساد و دوری از اخلاق واقعی و توجه به تظاهر و دورویی بچه بازی همجنس بازی خود ارضایی خود سوزی زنان د دختران سو استفاده از دختران سرکوب شده دزدی و غارت کشورهای اسلامی همه از نظر شما بی اهمیت است تنها شنای دختری نیمه چینیایی با پدر نیمه اروپایی اش مورد توجه شماست حتی برای گفته های خود آیه ای همراه با شماره آن از قرآن هم نتوانستید بیآورید؟ و یا به گفته های دیگران که برایتان نوشتم پاسخ ندادید؟3

Rohullah Neda نظر به گفته های شما من با خردی که دارم این را در می یابم که شما مسلمان واقعی نیستید چون حضرت محمد ص پیغمبر بزرگوار ما فرموده هر کسی که دنبال هر قومی رفت و کار های همان قوم را انجام پس بدون شک در میدان حشر در صف و قطار همان مردم ایستاد می شود که در دنیا از آنها تقلید کرده است.2 

Rohullah Neda اما تأسف به این دارم که شما اسلام را بی شرم و بی حیا ساخته اید، اسلام یک اسلام است چی در اروپا باشد و یا هم در امریکا و یا هم در آسیا فقط یک پیامبر است یک کتاب است و یک اسلام است و بس این نمیشود که من در اروپا زندگی می کنم و باید که اسلام اروپایی داشته باشم نعوذ و بالله . با امید هدایت نیکی شما2 

اما در باره این گفتید که شما مطالب مرا درست مطالعه نمیکنید؟ در جواب سوال شما باید عرض کنم که شما آنقدر مطلب طویل و بی مفهوم و غلط می نویسید که حتی ضایع کردن وقت هم کاری درستی نیست2 · ولی شما هنوز آیه ای از قرآن برای آنچه میگویید نه نوشته اید؟ با شماره آیه؟11 و در پلاژهای ترکیه یا سایر کشورهای اسلامی که زنان با مردان متخلط شنا میکنند هم همه کافر هستند؟ آیا این فتوی شماست؟

 

 

آیا حجاب بایست عمیق و فکری باشد یعنی اخلاق همراه با حجاب و حفظ ارزشهای اخلافی و فکر یا صرف پوشاندن مورد نظر است نجابت همراه با حجاب دورنی یا صرف حجاب ظاهری ؟

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!