تیک تاکِ ساعت

 

در روز اداری
شب شاعرم من
تیک تاکِ ساعت
سال ها کُنَد
گویا
مانند نخی
در سوزن از دیدگانِ من
آن کودکم
آخر کجا رفت ؟
کاش می شنیدم
دوباره از باران
آهنگِ خود
لیکن نه اینک
تیک تاکِ ساعت
این گو نه آید نزدِ
بینی دهان گردن
گویا که خواهد
با هر نفس
یک هم نفس گیرد .

 آناهید حجتی

    

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!