درگیریهای شدید در نقاط مختلف تبریز

اخبار رسیده از مناطق مختلف تبریز ،منطقه 40 متئیر ،نصف راه ،خیابان آزادی
تبریز در چند نقطه به محل درگیری‌های مردمی با نیروی انتظامی تبدیل گشت. >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!