اسلام ١١/ ٩ و جایزه نوبل وقاحت

سالروز حمله وحوش اسلامیست به آمریکا میباشد که چندین هزار غیرنظامی در دَم پودر و دود شدند و بانی واکنش نظامی جهان متمدن که عواقب غالباً هولناک آن هنوز ادامه دارد.

حالا بشنوید از بد نام کردن اسلام:

” آیت‌الله ناصر مکارم شیرازی گفت:

وهابیان نام اسلام را در جهان لکه‌دار کرده‌اند. متأسفانه به واسطه افکار این گروه، مسلمانان به عنوان ارهابی و تروریست به جهانیان معرفی شده‌اند.

دین مبین اسلام به ما یاد داده است که با غیرمسلمانان دشمنی نکنیم، به آنان نیکی بورزیم و عدالت را درباره آنان رعایت کنیم. ما به این قانون پایبندیم و همه مسلمانان باید به این قانون پایبند باشند.”

با وجود سابقه مدون توحش وحوش اسلامیست( با مسلمان اشتباه نشود) در ایران و انجام عملیات تروریستی در جهان؛ علناً ادعای رفتار نیک و عدالت کردن و دیگر وحوش را متهم کردن، وحوش را واجد شرایط دریافت جایزه نوبل در وقاحت میکند.

به عبارت دیگر؛ دیگ به دیگ میگه روت سیاه.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!