کاشت درختان چنار در خیابان ولیعصر تهران

علی محمد مختاری، مدیرعامل سازمان پارک ها و فضای سبز شهرداری تهران گفت: “درختان چنار با قدمت بالا در میان چنارهای قدیمی خیابان ولیعصر کاشته می شود تا این خیابان که جزو سرمایه های ملی ایران محسوب می شود دوباره احیا شود.”

به گزارش خبرگزاری مهر، آقای مختاری با اعلام این خبر که کمیته ای برای صیانت از درختان خیابان ولیعصر تشکیل شده است گفت که با دانشکده کشاورزی کرج به عنوان مشاور، قراردادی چند ساله بسته اند تا حفاظت از درختان خیابان ولیعصر را به عهده گیرند.

آقای مختاری همچنین گفت: “در محل هایی که در خیابان ولیعصر مابین درختان فاصله افتاده است و درختی وجود ندارد درختانی از گونه چنار با بن قدمت بالا واکاری می شود.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!