سفر محرمانه بشار اسد به تهران و ملاقات با آيت الله خامنه ای

اين چرخش سياسی به نوشته هفته نامه لبنانی “السبوع العربی” درپی سفر اميرقطر به تهران حاصل شده است.

به نوشته اين هفته نامه، حامد بن خليفه آل ثانی، امير قطر و حامد بن
جاسم، وزيرخارجه اين کشور، در سفر اخير خود به تهران با مقامات بلندپايه
سياسی و مراجع دينی ملاقات کردند و تلاش نمودند مقامات ايران را قانع کنند
که به اسد اجرای اصلاحات وسيع را توصيه کنند.

اميرقطر در اين ملاقات يک طرح مشترک ايران ـ قطر را پيشنهاد کرد.

اين طرح شامل دومرحله است: مرحله اول ايجاد آشتی ميان نظام سوريه و
مخالفين و مرحله دوم شروع گفت وگو ميان آنان و ادامه اين گفت وگو تا رسيدن
به نتيجه مطلوب و مقبول برای همه است.

بعضی رسانه ها می گويند که امير قطر به مقامات ايران پيشنهاد کرد که آماده است امکان ملاقات اخوان سوريه و ايران را فراهم کند.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!