گزارشی از جشنواره فیلم‌های ایرانی در سان فرانسیسکو

جشنواره فیلم‌های ایرانی در شهر سان فرانسیسکوی کالیفرنیا روز شنبه با نمایش فیلم‌هایی درباره افغان‌ها شروع شد که کارگردانان ایرانی داشتند.

شروع جشنواره با فیلمی به نام «شیر پوش» بود که به زندگی جوانی افغان می‌پرداخت که آرزو داشت در تعزیه شرکت کند و به لباس شیر در آید. بعد از آن هم جشنواره با فیلم دیگری درباره خرید و فروش کودکان در افغانستان ادامه پیدا کرد.

>>>

recommended by    |

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!