بیانیه هنرمندان:امروز به‌جاست اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم

بیش از ۸۰ تن از شاعران و هنرمندان ایرانی در اعتراض به وضعیت قضایی عده‌ای از هنرمندان داخل کشور از جمله رامین پرچمی، هیلا صدیقی و مرضیه وفامهر در بیانیه‌ای چنین نوشتند که «امروز به‌جاست اگر اوین و قرچک را خانه هنرمندان بنامیم».

در این بیانیه به حبس هنرمندانی چون مرضیه وفامهر، رامین پرچمی، جعفر پناهی، محمد رسول‌اف، مهناز محمدی، مریم مجد، پگاه آهنگرانی، هیلا صدیقی و بسیاری دیگر اعتراض شده و در مورد آنها آمده‌ است: «آنها هنرمندانی هستند که وجه اشتراک‌شان باور به هنرِ مستقل و داشتن دغدغه و درد جامعه‌ بوده و کوشیده‌اند پاسخی در خورِ شأن مردم آگاه و تحول‌خواه و خواسته‌های فرهنگی‌شان ارائه دهند.»

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!