هیگ: اعتراضات ایران منادی جنبش‌های منطقه بود

ویلیام هیگ، وزیر امور خارجه بریتانیا گفته است نشانه های جنبش های دمکراتیک خاورمیانه دو سال پیش در جریان “قیام میلیونها ایرانی در اعتراض به عدم برگزاری انتخابات آزاد و عادلانه در سال ۲۰۰۹” مشاهده شد.

وزیر امور خارجه بریتانیا با اشاره به انقلاب های مردمی در تونس، مصر و لیبی گفت در حالیکه حکومت های منطقه “بیدار” می شوند، ایران “در جهت مخالف” حرکت می کند.

وزیر امور خارجه بریتانیا، همچنین در سخنرانی خود گفت که درس انقلاب‌های جهان عرب که در یک سال گذشته رخ داده “در مورد ایران نیز صدق می‌کند.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!