واكنش كلينتون به خبر آزادي 2 تبعه آمريكايي متهم به جاسوسي در ايران

وزیر امورخارجه آمریکا در واکنش به خبر آزادی 2 تبعه آمریکایی متهم به جاسوسی در ایران با قرار وثیقه تنها گفت که با این خبر بسیار دلگرم شده است.

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!