زنگنه خبرنگاران فارس را مزدور خواند و از خدمت به جمهوری اسلامی ابراز ندامت کرد

 بيژن نامدار زنگنه وزير نفت دولت اصلاحات که هم‌اکنون عضو بنياد خاتمی است، در حاشيه اين مراسم از گفتگو با خبرنگاران فارس خودداری کرد و با عبارت موهنی چون “مزدور” آنها را مورد خطاب قرار داد و وقتی خبرنگاران ما به وی گفتند که شما هم زمانی در اين نظام کار مي‌کرديد ، نسبت به خدمت در جمهوری اسلامی شديداِ ابراز ندامت کرد.

* محمد علی ابطحی رئيس دفتر رئيس دولت اصلاحات که پيش از اين در مجامع اصلاح‌طلب به دلايل معلومی مورد استقبال هم‌طيفان خود قرار نمي‌گرفت، در اين مراسم برای لحظاتی در آغوش رضا خاتمی قرار گرفت.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!