‘اگر سازمان میراث فرهنگی عرضه دارد آثار رو به نابودی را حفظ کند’

ه دستور تخریب در صلاحیت دیوان نیست، گفته است که”سخن ما با (سازمان) میراث فرهنگی این است که شما اگر عرضه دارید آثاری را که جنبه مالکیت عمومی دارند حفظ کنید. در حالی که در سراسر کشور بسیاری از آثار فرهنگی دارند از بین می روند.”

به گزارش خبرگزاری مهر محمدجعفر منتظری، روز شنبه ۲۲ مرداد گفت:”حرف این است که طبق قانون نمی توان در مالکیت افراد که حق مسلم قانونی و شرعی است محدودیت ایجاد کرد، لذا سازمان میراث فرهنگی نیز نمی تواند املاک اشخاص حقیقی را ثبت کند. این افراد می خواهند روی املاکشان تصرفاتی داشته باشند و سازمان مانع ایجاد می کند.”

امید غنمی معاون حقوقی سازمان میراث فرهنگی و گردشگری صبح امروز در گفت و گو با خبرگزاری دانشجویان ایران (ایسنا) گفت: “احکامی که دیوان عدالت اداری درباره خروج آثار از فهرست آثار ملی صادر می کند مستند قانونی ندارد و سازمان میر… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!