اوباما و فلسطین

اوباما و سخنرانی انتخاباتی در سازمان ملل برای فلسطینی ها :

ما را دور نزنید .

هروقت وقتش شد بهتان خبر می دهیم.

خودمان وقتش که شد فلسطین را می سازیم.

باید امنیت اسرائیل تامین شود .

بزک نمیر بهار می اید – کمبوزه با خیار می آید .

60 سال است به مردم فلسطین امید واهی می دهند همین یک ذره زمین را هم نمی خواهند به آنها بدهند.

امریکا تما م عیار از اشغال فلسطین در این 60 سال حمایت کرده است . سالانه میلیاردها دلار کمک مالی نظامی به اسرایئل کرده است و اسرائیل هم همواره حقوق شهروندان عرب خود را نقض می کند ، نتوانسته است امنیت خود را تامین کند . یعنی این قصه حالا حالا ها برای ادامه خشونت درخاورمیانه ادامه پیدا کند..

ااوباما و سخنرانی انتخاباتی در سازمان ملل برای فلسطینی ها :

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!