فرخ ترین فریدون، کار تازه ای از صبا واصفی

فریدون فرخزاد، شاعر، برنامه ساز، خواننده، بازیگر و فعال سیاسی ایرانی معترض به حکومت جمهوری اسلامی ایران، که در منزل مسکونی‌ خود در شهر بن آلمان، به طرز فجیعی به قتل رسید. قتل فریدون فرخ‌زاد در ادامه سلسله ترورهای برون مرزی حکومت اسلامی ایران، جهت حذف فیزیکی مخالفین صورت گرفته است. در این ویدیو، پوران فرخ‌زاد از برادرش (فریدون) می‌گوید:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!