روز آواز، زادروز استاد شجریان فرخنده باد

نه به خاطر شب ” سکوت” کویر ؛ نه به خاطر ” ربنای” جاودانه ات ؛ بلکه به خاطر مردانگی و بزرگواریت ؛ ای ” خسرو خوبان” , دوستت داریم ..

  

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!