بی بی سی شیطوون

بگیر بگیر پس از پخش “مستند ” بی بی سی در مورد زندگی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر همچنان ادامه دارد.

علاوه بر ۶ مستند ساز دستگیر شده ؛ کتایون شهابی، هادی آفریده، محسن شهرنازدار، مجتبی میرطهماسب، ، ناصر صفاریان و شهنام بازدار، تعداد نامعلوم دیگری هم دستگیر شده اند.

حاج آقا حیدر مصلحی؛ رئیس قاتلان گمنام آقا امام زمان گفته:

” اساسا بی بی سی یک رسانه نیست بلکه تشکیلاتی است که فقط پوشش آن رسانه ای است ، اما هویت آن بهایی – صهیونیستی و ماموریت های آن سیاسی – اطلاعاتی است.”

به عبارت دیگر؛ حاجی مصلحی به نقش کلیدی اطلاع رسانی رسانه ها واقف است و خوب میداند همان سازمانی که نقش کلیدی اطلاع رسانی در انقلاب خوش عاقبت منجر به تخت نشاندن حضرات را داشته؛ همچنان مشغول همان نوع کارهاست.

اینبار ایرانیها باید شش دانگ حواسشان را جمع کنند تا از هیچ گروه و مخصوصاً صنف حاجی مصلحی رودست نخورند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!