مینا لاکانی بازیگر ایرانی از کشور خارج شد

مینا لاکانی بازیگر نامدار ، سینما ، تلویزیون و تأتر ایران در گفتگو با بهنود مکری درباره رویدادهای پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران و دلایلی که منجر به خروجش از کشورشد ، توضیحاتی داد .

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!