هر طرحی که فلسطین را تجزیه کند، مردود است

پنجمین کنفرانس بین المللی حمایت از انتفاضه فلسطینی
ها امروز (شنبه ۹ مهر) با حضور آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، در تهران
آغاز به کار کرد.

آیت الله خامنه ای در سخنرانی در این کنفرانس گفت “هر طرحی که فلسطین را تجزیه کند، مردود است.”

>>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!