نارضایتی جنسی زنان

در جمع وحوش اسلامیست مادینه؛ حاج آقا آیت‌الله غیاث‌الدین طه‌محمدی،‌ رهبر تجمع آدینه ای وحوش در همدان، از جمله گفته:

” دشمن در کمین است با از بین بردن عفاف و حجاب دختران ایران هویت آن‌ها را گرفته و فرهنگ متعالی کشور را لکه‌دار کند.

طبق نظرسنجی صورت گرفته از زنان اروپایی این نتایج حاصل شد که ٥٠ درصد از زنان کشور ایتالیا، ٧٠ درصد زنان کشور فرانسه و ٤٥ درصد از زنان کشور آلمان از شرایط جنسی حاکم بر کشور خود ناراضی هستند و تمایل دارند در یک کشور مذهبی زندگی کنند.

دختران ایران اسلامی باید قدر حجاب و عفاف خود را دانسته و از فرهنگ غرب تبعیت نکنند چرا که تنها رعایت حجاب و عفاف مایه سعادت دختران و زنان خواهد بود.”

به عبارت دیگر؛ آزادی زده زیر دل ٥٠ درصد زنان ایتالیایی و ٧٠ درصد فرانسوی و ٤٥ درصد آلمانی و حالا هوس آقا بالا سری همچون حاج آقاها را دارند.

درست است که در نظام پربرکت دروغگویی جزء ذات وحوش اسلامیست، “اصلاح طلب ” و هوادار شارلاتان علی شریعتی و غیره است، ولیکن؛ خانه آباد حاجی، ٧٠ درصد زنان فرانسوی؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!