خدمات مردم فلسطین به ایران و ایرانیان

یک مروری بکنیم و ببینیم در این ۳۲ سال که شما ایران رو برای فلسطین با آب و آتش کشیدید و باز هم میخواهید بکشید، مردم و دولتمردان فلسطین برای مردم ایران چکار کرده اند:

۱) داوطلب شدند که کنار سربازان عراقی بر ضدّ ایرانیها بجنگند؛

۲) پشتیبانی‌ خود را از امارات متحدهٔ برای پس گرفتن ۳ جزیره از ایران اعلام کردند (حتی جیره خور جمهوری اسلامی – حماس)؛

۳) به خلیج فارس میگویند خلیج عربی‌

تقصیر فلسطینیها هم نیست.  اتفاقاً خیلی‌ ازشون خوشم میاد.  منافع ملی‌ شون ایجاب میکنه که طرف کشورهای عرب رو بگیرن و اینکار رو میکنند.  مثل شما بی‌ وطن‌ها که نیستند که مردم خودشون رو به آب و آتش میزنند که قدس آزاد بشه.  از یک طرف دیگر هم ازشون خیلی‌ خوشم میاد و اون اینکه هر چی‌ شماها میرید دنبالشون مثل توله سگ که براتون یک استخون بندازن هی‌ میزنند تو دهنتون.  ولی‌ شما باز میرید دنبالشون.  دمشون هم گرم. درد و بلا ی پسر چهارده ساله فلسطینی که جلوی تانک اسرائیلی می‌‌ایسته بخور فرق سر شما بی‌ غیرت‌های بی‌ وطن.

حالا هی‌ کامنت بگذارید و سعی‌ کنید که گ*ز را به شقیقه ربط بدهید که چرا پشتیبانی‌ از فلسطین پشتیبانی‌ از ایران است!   

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!