بيانيه دو معلم زندانی در بند۳۵۰ اوين به مناسبت روز جهانی معلم

محمد داوری و علی پور سليمان، دو نفر از معلمان زندانی در بند ۳۵۰ اوين به مناسبت فرا رسيدن روز جهانی معلم، بيانيه ای را از داخل زندان به بيرون ارسال کرده اند.

در بخشی از اين بيانيه آمده است: روز جهانی معلم در حالی فرا رسيده که معلمان ايرانی بر خلاف بسياری از کشورهای دنيا حتی کشورهای عقب افتاده و در حال توسعه، از داشتن حق تشکل، حق اعتراض مسالمت آميز و قانونی و مهمتر از همه از حق داشتن سنديکا (اتحاديه)محروم اند و با معدود تشکل های مستقل و منتقد و فعالان آنها، برخوردهای اطلاعاتی و امنيتی صورت می گيرد. در صورتی که اين حقوق مدنی در قانون اساسی به صراحت مورد تاکيد قرار گرفته است، اما افسوس که از اجرای آن خبری نيست.

متن کامل اين بيانيه که در اختيار کلمه قرار گرفته، به شرح زير است:

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!