رفسنجانی: شرايط مد نظر فعالان سياسی در انتخابات فراهم شود

اکبر هاشمی رفسنجانی، رييس مجمع تشخيص مصلحت، با اشاره به انتخابات مجلس نهم در اسفندماه سال جاری گفته است، می توان با «فراهم کردن شرايط مدنظر فعالان سياسی دلسوز نظام» زمينه حضور گروه های مختلف را در اين انتخابات فراهم کرد.
به گزارش پايگاه اطلاع رسانی اکبر هاشمی رفسنجانی، وی روز چهارشنبه در ديدار با جمعی از جوانان فعال سياسی، فرهنگی و اجتماعی استان کرمان با اشاره به در پيش بودن انتخابات مجلس نهم، «مشارکت حداکثری و جلب اعتماد مردم را از شرايط يک انتخابات خوب» برشمرده است.
آقای رفسنجانی گفته است: «می‌توان با فراهم نمودن شرايط مدنظر فعالان سياسی دلسوز نظام و گسترش آگاهی‌بخشی و نقد منصفانه، فضای مناسبی‌ برای مردم و گروهها برای حضور در انتخابات فراهم کرد.»
پس از سرکوب اعتراضات به انتخابات رياست جمهوری درايران در سال ۱۳۸۸ و حصر خانگی کانديداهای معترض به اين انتخابات، فعالان سياسی مخالف دولت بارها بر فقدان شر…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!