غدۀ سرطانی

“سخنرانی اخیر مقام معظم رهبری در همایش حمایت از انتفاضه فلسطین پیام های واضحی برای صهیونیست ها داشت. از جمله اشاره ایشان به عملکرد موشک های ایران در موقع لزوم که نشانگر جدی بودن ایران در دفاع همه جانبه از منافع خود و در صورت نیاز، سایر ملت های مظلوم است.

در این گزارش به معرفی مختصر موشک های میانبرد و دوربرد بالستیک کشور می پردازیم که توانایی رسیدن به محدوده غده سرطانی منطقه یعنی رژیم اشغالگر قدس را دارند.

نگاه دشمنان به توانایی موشکی ایران تغییر کرده و کم کم آرامش از میان نظامیان و بعدها سیاسیون صهیونیست به آرزویی برآورده نشدنی تبدیل شد.”

اینکه وحوش اسلامیست که در حال دستیابی به تسلیحات هسته ای هستند قادر خواهند بود که تهدید های خود مبنی بر “اسرائیل باید از صفحه روزگار حذف شود ” جامه عمل بپوشانند یا خیر، در این نوشته مورد نظر نمیباشد.

همینکه دائماً ایندست تهدیدات “جدی ” انجام میگیرد؛ گزک بدست داده و احتمال حمله های پیشگیرانۀ ایران ویران کن را هرچه بیشتر میکند.

جهان آزاد باید با تحریم کامل منجمله بانک مرکزی؛ نفت و گاز و کمکهای مادی و لژستیکی به ایرانیان در اسارت وحوش، “اصلاح طلب ” و غیره، کمک کند تا خود را از شر ظلم آنان رها سازند و سایۀ شوم جنگ را از ایران دور نمایند.

تبریک

پ.ن. عکس و مشخصات موشکهای بالستیک و نقشه اهداف آنها در اسرائیل “غدۀ سرطانی” در اینجا.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!