فساد خاندان سلطنتی و تلاش ملکه

از قرار پخش مستند “خط و نشان رهبر ” از سوی بنگاه سخن پراکنی انگلستان، بی بی سی؛ شدیداً به تریش قبای خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر بر خورده.

پیتر هاروکس، مدیر سرویس جهانی بی بی سی:

“در این اواخر و به خصوص پس از پخش یک مستند تلویزیونی درباره آیت الله خامنه ای، رهبر ایران، ما شاهد آن بوده ایم که ارعاب و تهدید و تلاش برای اخلال در استقلال عمل ما به حدود جدیدی افزایش یافته است.

در این راستا، گذرنامه هایی توقیف و خانه هایی تفتیش شده و افرادی هدف ارعاب و تهدید قرار گرفته اند و از خویشان کارکنان ما خواسته شده است که از کارکنان بی بی سی بخواهند از حضور در برنامه های تلویزیون بی بی سی فارسی خودداری کنند، به ایران بازگردند و یا به طور مخفیانه، اطلاعاتی را در مورد بی بی سی در اختیار ماموران دولت ایران قرار دهند.”

و مستند ملکه اليزابت:

يک گروه مستندساز ايرانی اعلام کرد در آستانه شصتمين سال حکومت بی وقفه ملکه اليزابت دوم در انگليس و کشورهای همسود، درصدد تهيه مستندی تلويزيونی درباره زندگی وی است.

بر اين اساس بخشی از مستند مذکور نيز به فساد گسترده در خاندان سلطنتی و تلاش ملکه برای سرپوش گذاشتن بر اين فسادها و نيز تلاش وی برای تغيير نگاه مردم به اين خاندان.”

به عبارت دیگر؛ جنگ بزرگ عمامه با کهنه تاج کلیک خورده و باید دید زور ملکه و بی بی سی بر خدایگان امام معصوم علی آقا و صدا و سیمایش میچربد یا خیر.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!