مجازات اعدام و فرهنگ انتقام

چند سالی است که تماشای مراسم اعدام در ملاء عام برای عده‌ای از هموطنان ایرانی تبدیل به تفریحی هولناک شده است.
صحنه‌های دلخراش از مردان و زنانی که به دلایل گوناگون از طناب دار حلق‌آویز می‌شوند و حضور صد‌ها و گاهی هزاران ایرانی که برای تماشای جان دادن یک انسان ساعت ۴ بامداد در محل اعدام حاضر می‌شوند، این پرسش را در ذهن ایجاد می‌کند که جامعه ایرانی از دورانی که محکومان و معصومان را شمع‌آجین می‌کردند یا آنان را به دهانه توپ می‌بستند چه پیشرفت اخلاقی‌ای داشته است؟ آیا در جامعه‌ای که خود را از پیشرفته‌ترین جوامع خاورمیانه معرفی می‌کند معیار پیشرفت و ترقی داشتن رآکتور اتمی و دریافت القابی مثل دکتر و مهندس است؟
یا این که زمان آن فرارسیده که از خود بپرسیم: در جامعه‌ای که در آن خشونت به شکلی عریان و با وقاحت عرض اندام می‌کند و بسیاری با پذیرش یا سکوت در برابر آن به فرهنگ انتقام‌جویی مشروعیت می‌بخشند، چه جایی برا…

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!