وزير اقتصاد از مديرعامل سابق بانک ملی خواست به ايران برگردد

شمس الدين حسينی، وزير اقتصاد ايران، روز پنج شنبه از عدم بازگشت محمود رضا خاوری مدير عامل سابق بانک ملی به کشور انتقاد کرد و از او خواست به ايران برگردد.
از زمان فاش شدن پرونده اختلاس سه هزار ميليارد تومانی، محمودرضا خاوری مدير عامل سابق بانک ملی در کشور کانادا به سر می برد.
به نوشته رسانه های محلی کانادا، وی در حال حاضر ساکن شهر تورنتو است.
به گزارش خبرگزاری مهر، وزير اقتصاد اين مهاجرت را «کاری اشتباه» خواند و گفت: «اين کار باعث شده اتهام های زيادی به سوی وی معطوف شود و انتظار می رود وی بازگشته و به مسئوليت خويش عمل کند و پاسخگو باشد.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!