ایران فدای فلسطین؛ حتی در فوتبال

چند روز پیش در دیداری تدارکاتی؛ تیم ملی فوتبال ایران هفت بر صفر بر رقیب فلسطینی خود پیروز شد.

بازی است و برد و باخت دارد، ولی چون حضرات فلسطین-محور تشریف دارند و در سی و سه سال گذشته ایران و ایرانی را فدای فلسطین کرده اند، دادشان درآمده که چرا به فلسطینیان گل زده و دروازۀ آنها را گل باران کردید.

حسین شریعتمداری؛ نماینده خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر در موسسۀ کیهان از جمله نوشته:

“اين پيروزی، با توجه به شرايط سخت تحميل شده از سوي صهيونيست ها بر مردم مظلوم فلسطين و محروم بودن اجباري تيم ياد شده از تمرينات و امكانات فراوانی كه شما در اختيار داريد، اهميت چندانی هم نداشت، چه رسد به آن كه «جشنواره گل»! ناميده شود!

با توجه به شرايط حساس كنونی چنانچه تيم ملی كشورمان نمی خواست آداب پهلوانی پوريای ولی را به طور كامل دنبال كند و به شكست مصلحت انديشانه تن بدهد، دست كم مي توانست در پی نتيجه مساوی باشد و يا به حداقل گل بسنده كند، نه آن كه همه اين ملاحظات را كنار بگذارد

به عبارت دیگر؛ همچو دیگر موارد، عمداً ایران و ایرانی را فدای فلسطین باید کرد حتی در بازی فوتبال.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!