خروج اسلام از ایران عین اسپانیا

در اندلس و روم عیان قدرت ما بود

غرناطه و اشبیلیه در طاعت ما بود

چندی پیش راجع به ترس حضرات از خروج ایرانیان از اسلام مطلبی تقدیم و این سئوال مطرح شد:

آیا اسلام در حال خروج از ایران؛ حد اقل به عنوان پاسدار مسند قدرت است؟

—————————————

حالا حرفهای اندلسی خدایگان امام معصوم علی آقا رهبر:

“روزگارى مسلمانان در جنوب اروپا و در اسپانیا، کشورى اسلامى به‌وجود آوردند. این کشور مهد تمدّن شد و علم در اروپا از‌‌ همان تمدّن اندلسىِ قرون اوّلیه‌ اسلام شکوفا گردید.

اروپاييها وقتى خواستند اندلس را از مسلمانان پس بگيرند، اقدامى بلند مدّت كردند. آن روز صهيونيستها نبودند؛ اما دشمنان اسلام و مراكز سياسى، عليه اسلام فعّال بودند. آنها به فاسد كردن جوانان پرداختند و در اين راستا انگيزه‌هاى مختلف مسيحى، مذهبى يا سياسى داشتند. يكى از كارها اين بود كه تاكستانهايى را وقف كردند تا شراب آنها را به‌طور مجّانى در اختيار جوانان قرار دهند! ”

مسمط تهاجم فرهنگی:

“تهاجم فرهنگى، مثل خودِ كار فرهنگى، اقدامِ آرام و بى سر و صدايى است. يكى از راههاى تهاجم فرهنگى، اين بوده است كه سعى كنند جوانان مؤمن را از پايبنديهاى متعصّبانه به ايمان، كه همان عواملى است كه يك تمدّن را نگه مى‏دارد، منصرف كنند. همان كارى را كه در اندلس، در قرنهاى گذشته كردند. يعنى جوانان را در عالم، به فساد و شهوترانى و ميگسارى و اين چيزها مشغول كردند. اين كار، حالا هم انجام مى‏گيرد.”

این هم دلخوشکنک سوگلی از چشم افتاده:

“من از علما عذر می خواهم چون من اعتقاد ندارم که در آندلس تمدن اسلامی برپا شده است، زیرا اگر تمدن اسلامی برپا شده بود دیگر این تمدن از بین نمی رفت. مگر می شود کسی طعم واقعی تمدن اسلامی را با روح خود بچشد سپس سراغ چیزهای دیگر برود.”

به عبارت دیگر؛ چشیدن “طعم واقعی ” بدون شراب مجانی وقفی.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!