فارسی یا انگلیسی؟

معموملاً یا اکثراً من مقاله هام رو به انگلیسی مینویسم. علتش این نیست که نمیتونم فارسی بنویسم یا بخونم. علتش اینه که متاسفانه فارسی زیر بار عقاید قدیمی و یا قوانین سنتی بدون دلیل و بی استفاده گیر کرده وحرف آزاد و عامی رو خفه کرده.

ایم رسم بی خود باعث شده که حرف عامی قطع بشه، و صحبت سریع راجع به مساعل مهم روز دیرتر بیان بشه، چون رسم و قوانین دیکته جلو بیان فوری رو داعم می گیره.

در ذمن، چون که فانت فارسی موفقی هم برای استفاده در تارنما و اینترنت به اون صورت وجود نداره، فارسی به طور معمول تغریباً امکان پذیر نیست.

حیف که سنتمون و گشادی در طراحی فانت خوندنیتر،در واقع یلوی حرفمون رو گرفته!

امیدوارم که روزی زود بتوانیم این سد بیانی رو از جلومون به کنار بزاریم، و مثل بقیه دنیا بتونیم بیان سریعتری رو بوجود بیاریم. چون بعضی سنتها متاًسفانه موندنی نیستند و برای پیشرفت یک جامع بهتره که بره.

البته اگر حال داریم آرزو می کنیم، خیلی چیزهای مهمتری رو هم می تونیم آرزو بکنیم!

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!