مصاحبه با علی عبدالرضاییی درباره سانسور

مصاحبه تلفنی تلویزیون کوردی روژهه لات با من درباره سانسور

 

 

برای دیدن این گفتگو روی لینک زیر کلیک کنید 

 

 

http://www.rojhelattv.info/kurdi/Default.aspx?tabid=57&video=1699

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!