لباس زندگي ام كوش

مي‌خواهم بروم

مي‌خواهم بروم به دنبال زندگي

لباسم كوش؟

لباسي زيبا مي‌خواهم،

 لباسي با زر و زيور مي‌خواهم،

لباسي رنگين،

زنده هستم ولي زندگي نمي‌كنم

لباس زندگي من كجاست؟

آهي بلند مي‌كشم و درونم سرشار از روشنايي مي‌شود

 و وجودم پر از محبت هستي

آن وقت است كه مي‌دانم

از وقتي كه شيون اوّل را در اين دنيا كشيدم

همان لباسم بر تنم بود و دردم در دلم بود

زنده هستم…

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!