حسن شمشادی؛ خبرنگار اونکاره

به گزارش ؛ تعداد مقتولین بدست جانیان بعثی سوریه از مرز ٣۰۰۰ نفر که بیش از ٢۰۰ نفر از آنها کودک هستند گذشته است.

از بدو خیزش آزادیخواهانۀ مردم شجاع سوریه؛ گزارشات متعددی از سوی مردم و دیگر منابع در مورد همکاری فعال نیروهای آدم کش نظام پربرکت با بعثی های سوری کَش منجمله سپاه قدس و نوکران خانه زادشان، حزب الله لبنان، منتشر شده است.

این هم یک:

حسن شمشادی که این روزها به عنوان خبرنگار واحد مرکزی خبر در شهر دمشق حضور دارد، وظیفه تهیه و ضبط اعترافات اجباری متهمان سیاسی را در حوادث پس از انتخابات برعهده داشته است. حضور فعال این مامور امنیتی ایران در دمشق و تهیه گزارش های جهت دار از جنبش آزادی خواهانه مردم سوریه، فرضیه همکاری برخی نهادهای امنیتی ایران و سوریه را در سرکوب اعتراض های مردمی سوریه تقویت می کند.”

صلح پایدار در خاورمیانه وابستگی مستقیم به آزادی مردم ایران و سوریه از چنگال وحوش اسلامیست “اصلاح طلب ” و غیره و متحد آنان، جانیان بالفطره بعثی دارد.

به عبارت دیگر؛ سرنوشت ایران و ایرانی با مردم دلیر سوری گره خورده، آزادی هر کدام با رهایی دیگری ارتباط مستقیم دارد.

شرم بر روسیه و چین برای پشتیبانی از دو نظام مردم کُش منفور.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!