ضعف آمریکا؛ خارش تن اسلامیستها

مقام ارشد نظامی نظام پربرکت:

“درحال حاضر آمریکا در شرایط ضعف تاریخی به سر می برد و به لحاظ داخلی و خارجی با ناکامی های جدی مواجه است بنابراین تو دهنی زدن به این دولت کار دشواری نیست.”

:

” مدارکی که آمریکایی ها نشان داده اند کامل، دقیق و با ذکر جزییات بوده و این مسیری که رهبران ایران دارند طی می کنند بسیار نگران کننده و خطرناک است.با وضعیتی که ایران با کشورهای همسایه خود به وجود آورده و با توجه به مسیر برنامه اتمی ایران، غرب باید فشارها و تحریم ها بر ایران را بیشتر کند.

نیکولا سرکوزی، در پاسخ به پرسشی که آیا فکر می کند ایران در پی برخورد نظامی است، گفت: علائم و شواهد نشان می دهد که ایران دلش می خواهد این مسیر را برود.”

به عبارت دیگر؛ داستان ضد جنگ بودن هواداران و لابی گران و مدافعان برنامه غیر قانونی هسته ای نظام پربرکت شباهت زیادی به داستان آقا دزده و فریاد آی دزد بگیرید دارد.

بالام جان؛ نظام پربرکت برای یک جنگ دیگه تنش میخاره؛ بدبختی اینجاست که اگر زودتر بدست ایرانیان سرنگون نشود، ایران و ایرانی باید هزینه سنگین این خارش را دوباره تحمل کنند.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!