کارتون: ایدههای رهبر از کجا میآیند؟

رهبرِ جمهوری اسلامی ایران در باره پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی بانکها گفت: «اما دیگه نباید خیلی کش داد قضیه‌رو.»

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!