کارگران تاوان تشدید تحریم های اقتصادی را می دهند

به گزارش خبرگزاری ایسنا “، علی
اکبر صالحی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی، در نشست با هیئت نمایندگان
اتاق بازرگانی ایران، با اشاره به تأثیر تحریم ها گفته است
:‌ ”‌ در اين ۳۲ سال اين قدر تحت فشار‌های سیاسی و اقتصادی نبوده ‌ايم .” با
تعطیل هر مرکز کاری، نه تنها کارگران آن مرکز از کار بیکار می شوند، که
ضریب امنیت شغلی کارگران فعلاً شاغل نیز کاهش می یابد و صف ارتش نیروی
ذخیره کار طولانی تر و کارفرمایان با دست بازتری بر میزان شدت کار کارگران
می افزایند و حقوق آنان را نادیده خواهند گرفت
.   فعالین
کارگری و همه‌ کارگران آگاه می دانند که مقابله با شرایطی که جمهوری
اسلامی در دل بحران جهانی سرمایه ‌د… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!