امامی کاشانی: ولایت فقیه استبداد نیست

جرس: امام جمعه موقت تهران در خصوص اهميت و ضروت ولايت فقيه، آن را ‘يك
ضرورت در جامعه براي شكستن بن بست ها’ دانست و گفت مثل استبداد نیست. 

به گزارش  ايرنا، كاشاني در خطبه دوم نماز جمعه تهران اظهار داشت: گاهي در
خصوص برخي موضوع ها قانون وجود ندارد و در چنين مواقعي ولي فقيه نظر مي
دهد. 

خطيب نماز جمعه تهران با حمایت از طرح ارائه شده از سوی رهبری برای حذف
ریاست جمهوری افزود: ‘همچنين نظام اسلامي نظامي جوان و شاداب است. ولي در
مهندسي نظام چون انعطاف وجود دارد و آنچه خير و صلاح مردم است، مطرح است،
بنابر اين آنچه صلاح باشد و مردم تشخيص دهند و به آن راي بدهند در همان
چارچوب اسلام و نظام اسلامي و آنچه به هرحال در برنامه ولي امر است، در
جاهايي كه اجازه مي دهند كارهايي انجام شود يا نشود كه اين برمي گردد به
قانون اساسي در باره اختيارات ولي فقيه و هم به ولايت مطلقه فقيه.’

امامي كاشاني اظهارنظر کرد: ‘ول… >>>

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!