جان ٣۰۰۰ مجاهدین خلق در عراق

دیروز باراک اوباما با بکارگیری صحیح و بجای صفت ” سربلند ” برای عملکرد نظامیان آمریکا در عراق اعلام کرد که تا دو ماه دیگر تمام نیروهای باقیمانده نظامی از آن کشور خارج و به میهن باز خواهند گشت.

پس از هزینه کردن جان عزیز بیش از چهار هزار سرباز دلیر آمریکایی، هزاران هزار مجروح و معلول و یک تریلیون دلار از خزانه ملی آمریکا؛ کشور آزاد و یکپارچۀ عراق به دولت منتخب تحویل داده شده است. تاریخ در مورد نتیجۀ درازمدت عملکرد آمریکا در عراق قضاوت خواهد کرد که آیا آزادسازی بوده یا اشغال.

بیش از ٣۰۰۰ ایرانی مخالف نظام پربرکت که اکثراً در سنین بالای پنجاه و شصت هستند در “شهر ” کمپ اشرف مجاهدین خلق در عراق زندگی میکنند.

خروج آمریکا از عراق به معنی پایان مسئولیت آن کشور و شخص اوباما در قبال جان بیش از ٣۰۰۰ ایرانی در آنجا نمیباشد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!