چگونه دیکتاتور ها به مرض بیماری جنون دیکتاتوری مبتلا میشوند؟

چگونه دیکتاتور ها به مرض بیماری جنون دیکتاتوری مبتلا میشوند؟  مردی بیست هفت ساله که سرهنگ هم هست ناگهان به مقام رهبری میرسد وی پادشاه را سرنگون میکند و خودش جای او می نشیند بعد از مدتی مرض دیکتاتوری گریبانش را سفت سخت میچسبد و وی تبدیل به یک دیوانه زنجیری میشود که فکر میکند همه مردم دنیا برده او هستند و او بایست خدایی کند.  او خودش را شاه شاهان آفریقا می خواند و غرور و نخوت و خود بزرگ بینی مثل خوره به جانش می افتد و عقل اورا میخورد؟ آیا غیر از این است؟ پسر بچه ای قبیله ای در سن بیست هفت سالگی سرهنگ میشود. او بسرعت شش درجه نظامی میگیرد در صورتیکه اگر بحساب ارتش زمان شاه ایران حساب کنیم لااقل وی می بایست در سن سی هشت سالگی سرهنگ میشد. ده سال عملا جلو زده بود. حالا هم رهبر و خدایگان شده بود و هیچ کس را قبول نداشت. کتاب سبز چاپ میکرد و دستور میداد. با کمال ابلهی همه آن مزایا را از دست و عملا یک دزد و جانی فراری شد که مردم دنبالش بودند و بالاخره هم در سوراخ لوله بتونی آب یا فاضل آب اورا دستگیر و شهیدش کردند  چون خودش را انقلابی میدانست؟ 

  یکی مشاور نبود که به او بگوید بالام جان تو 42 سال خدایی یا سلطنت بنام رهبری کرده ای بس است بیا برو و بگذار مردم خودشان یک نفر را انتخاب کنند. اکنون دوره اینترنت است و جوانان با هوش های نیروی جوانی شان با دنیا در ارتباط هستند  تورا و دیکتاتور را نمی خواهند تمامی لیبی خانه و مال تو نیست  پولهایی که برداشته ای عملا دزدی کرده ای  حقوق یک رهبر و یا یک رییس جمهور معلوم است مردم ترا بخاطر دزدیهایت و ظلم هایت نخواهند بخشید. بسیار انسانهایی دیگر هم در همان لیبی هستند که از او دانا تر باخرد تر  دانشمند تر و بهتر و مدیران بهتری هستند این دیوانه به آنان اجازه خدمت نمی داد. خوب عاقبتش را هم همه دیدند؟  متاسفانه این خوی و مشگل دیکتاتوری و ثروت وقدرت است که انسانها را دیوانه میسازد. آنان از سرنوشت اینهمه دیوانه دیکتاتور پند نمی گیرند.   هیتلر چه شد ؟ موسولینی   استالین  و حتی رهبران ملایم تر مثل امپراتور حبشه ؟  صدام و… مثل اینکه اینان هم کر و هم کور میشوند و فکر میکنند که تا دنیا دنیاست مقام و زنده ماندن مال آنان است؟  یک بچه دبیرستانی هم می فهمد که کشور کوچکی مثل عراق توان جنگ با ابر قدرت صنتعی ونظامی مثل آمریکا را ندارد و سرشاخ شدن با آن مثل سرشاخ شدن با گاو نر وحشی با دست خالی است؟

  یا قذافی که میدید مردم اورا نمی خواهند و دنیا هم که اورا نمی خواهد و ناتو هم بکمک مردم او آمده است. او با ارتشی که عملا برای سرکوب مخالفان خود سرهم کرده بود بایست می فهمید که نمی تواند دربرابر موجهای فزاینده مردم و کمک و همراهی کشورهای غربی ناتو دوام بیآورد پس جنگ ابلهانه اورا چگونه میتوان توصیف کرد؟  معلوم میشود که درجه سرهنگی او الکی بوده است واین دیوانه هیچ معلومات حتی نظامی هم نداشته است.  او که میتوانست با آنهمه ثروت وقدرت خود را محبوب مردمش کند عملا خود را منفور لااقل اکثریت مردم کشورش کرده بود. اگر گروه های بی تفاوت را کنار بگذاریم  تنها کسانی که از او شاید پول می گرفتند از او دفاع میکردند و او هیچ پایگاه مردمی نداشت برای اینکه دزدی کرده بود. طمع کرده بود به حق و حقوق و مقام رسمی  ودر آمد رسمی اش قانع نبود او همه چیز را میخواست میخواست که زیر رو را بخورد؟  متاسفانه ما در مقیاس کوچکتر هم همین طور رفتار میکنیم  هنگامیکه دستمان به دم گاوی بند میشود و مثلا رییس میشویم میخواهیم همه را ترف تونا کنیم و زیر آب همه را بزنیم تا تنها گروه خود و فک فامیل خود را سرکار بیآوریم و دیگران را سر کوچه بگذاریم و در خیابان رها کنیم. وقتی مثلا حزب ایکس به قدرت میرسد میخواهند همه چیر مال اعضای حزب ایکس باشد و به دیگران هیچ امکان زندگی نمی دهند. حتی در این ماجری دین را هم مثل حربه بخدمت میگیریم. زیادت طلبی و بحق خود قانع نبودن از مزایای این جنون است.  خیانت سو استفاده از مقام و اعتماد دوستان و مردم  بی انصافی و بی شرمی و تمامیت خواهی؟ 

 حتی به کسی که مارا کمک میکند و بما اعتماد میکند و دست مارا  میگیرد هم نارو میزنیم چون فکر می کنیم که دیگر به او احتیاج نداریم.  حتما شما هم مثل هایی از این نوع را دیده اید وامتحان کرده اید.  برادری خواهر را کمک میکند ولی خواهر بعد از اینکه زیر رو را برمیدارد برادر را از خود طرد میکند و لجن مالش می فرماید.  مردی به پسر خاله اش اعتماد میکند  او هم زیر رو را غارت میکند؟  و مرد را تهدید میکند که اگر بخواهد دنبالش را بگیرد برایش پاپوشی میدوزد؟  کسی به دوستش کمک میکند و دوست اورا لو میدهد که به من کمک کرده بود زیرا میخواست دین مرا عوض کند و فرزندان معصوم مرا به دین دیگری هدایت کند؟   تاروزی که میتوانی بدهی با تو خوب هستند روزی که نتوانی بد و اگر کمی از داده های خود را حالا که احتیاج داری پس بخواهی میگویند میخواستی ندی؟  خوب سرهنگ هم از همین جنس ما بود؟  ما دیگران را برای استفاده خودمان میخواهیم و اگر برای ما دیگر استفاده ای نداشته باشند براحتی کنارشان میگذاریم.   پدری که همه ثروت خود را به دختران خود داد تا خوشبخت شوند در هنگام فرسودگی پدر را در خیابان رها کردند؟

  

زادروز نادرشاه سردار بزرگ مشرق زمين ـ اشاره به فرضیه او؛ قدرت دریایی
نادرشاه

بيست و دوم اکتبر زادروز نادرشاه سردار بزرگ خراسان است که در سال 1688 ميلادی در دستگرد خراسان به دنيا آمد و 59 سال عمر کرد و مرزهای خراسان را در شمال و شمال غربي، جنوب و شرق به حد زمان ساسانيان رسانيد و در شمال غربی و غرب، عثمانی را از قفقاز و همه سرزمين های ارمنی نشين بيرون راند و شهرهاي کربلا و نجف را متصرف شد. وی همچنين به تصرف دهلی موفق شد و با فراری دادن روسها، مرزهای خراسان در داغستان را تثبيت کرد. مورخان نظامی «نادر» را آخرين سردار بزرگ مشرق زمين خوانده اند. وی در نوجوانی با مادرش به اسارت ازبکها که به خراسان دستبرد زده بودند درآمد ولی پس از رسيدن به سن بلوغ و نيز درگذشت مادرش، از اين اسارت فرار کرد و به ايل افشار پناهنده شد و به همين سبب وی را نادرشاه افشار نوشته اند، حال آن که در اصل، از تبار افشارها نبود. نادر دهم یولی 1747 در جريان کودتای افسران ناراضی خود در اردوگاه نظامي فتح آباد واقع در 12 كيلومتري قوچان (خبوشان) خراسان کشته شد و با مرگ او تاریخ شرق ورق خورد و تا نیمه قرن بیستم گرفتار استعمار اروپایی و فلاکت بود. نادر شاه بود که گفت بدون قدرت دریایی موثر نمی شود به استعمار اروپایی بر شرق پایان داد و خراسان بدون قدرت دریایی، از ناحیه جنوب آسیب پذیرتر از مرزهای سه جانب دیگر است و برای ساخت یک ناوگان نیرومند باید از پارسیان هند کمک گرفت که طمع دیگری ندارند.احمد خان عبدالی یکی از افسران نادرشاه افشار بود.

See More

LikeUnlike · ·Unfollow PostFollow Post · 47 minutes ago

Sahameddin Ghiassi متاسفانه وی هم که فرزند راستین بود ګرفتار جنون شد و حتی فرزند خود ش را هم کور کرد؟ نادرشاه جهانګشا بود ولی متاسفانه جهاندار نبود او سربازی شجاع سرداری با قدرت و یک نظامی نابغه بود ولی… 10 minutes ago · LikeUnlike

 

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!