فِس فِس کردن

رویتر که کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، در نامه­ای به نظام پربرکت نوشته که اگر قول میدهند که “مذاکرات مفید ” باشند؛ گروه ۱+۵ آماده است که ظرف چند هفته آتی به پای میز مذاکره بیاید

.در آخرین گزارش آژانس بین المللی انرژی اتمی از جمله آمده است که آژانس:

” به شکلی فزاینده نگران وجود احتمالی فعالیت های مخفیانه اتمی توسط سازمان های مرتبط با نهادهای نظامی در ایران در گذشته و حال است که از جمله فعالیت ها مربوط به تولید یک کلاهک اتمی برای یک موشک را شامل می شود و در مورد آن اطلاعات تازه به آژانس می رسد.”

با در نظر گرفتن گزارش آژانس و نادیده گرفتن قطعنامه های متعدد شورای امنیت از سوی نظام پربرکت و سابقه چندین و چند سالۀ ایندست “مذاکرات مفید” یک سئوال مطرح میشود:

آیا ایندست فس فس کردن از سوی جهان آزاد و عدم اعمال تحریم بانک مرکزی، نفت و گاز به معنی آمادگی برای قبول نظام پربرکت مسلح شده به سلاح هسته ای نمیباشد؟

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!