نسرین ستوده برنده جایزه انجمن بین المللی قلم کانادا

این انجمن می گوید این جایزه را به دلیل دفاع از حقوق زنان و کودکان در ایران به خانم ستوده داده است. نسرین ستوده به ۶ شش سال زندان و ۱۰ سال محرومیت از وکالت محکوم شده است.

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!