جون مادرتون نکنین

در حالیکه محمود بهمنی، رئیس بانک مرکزی نظام پربرکت، در مورد احتمال تحریم بانک مرکزی میگوید:

“به هيچ عنوان تصور تحريم بانك مركزی را نداريم ، چرا كه اين اقدام غير اصولی است و كسانی كه دست به اين اقدام بزنند، مورد تمسخر دنيا قرار مي گيرند. ”

دیگر کارگزاران نظام پربرکت میدانند که هوا پس است؛ برای :

“مسعود دانشمند؛ عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن: تحریم بانک مرکزی، ضربه محکمی به اقتصاد در حال گذار ایران وارد خواهد کرد که شاید به راحتی قابل تحمل نباشد.

جمشید پژویان؛ رییس شورای رقابت نظام پربرکت: باید سیاست‌هایی را به کار ببریم که شعاری نبوده و قابلیت افزایش توان را داشته باشد.”

به عبارت دیگر؛ جون مادرتون ایرانی کُشی و تروریسم بین المللی و جنگولک بازی سلاح هسته­ای و موشک های دوربرد آنرا کنار بگذارید که اگر بانک مرکزی تحریم شود تحمل ناپذیر و باعث سقوط سی و سه سال حاکمیت نظام پربرکت خواهد شد.

نتیحه منطقی؛ هرچه زودتر باید بانک مرکزی نظام پربرکت را تحریم کرد.

تبریک

Meet Iranian Singles

Iranian Singles

Recipient Of The Serena Shim Award

Serena Shim Award
Meet your Persian Love Today!
Meet your Persian Love Today!